REGULAMENTUL MAGAZINULUI ON-LINE BASKETZONE.PL (în vigoare începând cu data de 02.01.2018)


I. Definiții

Noțiuniile folosite în Regulament înseamnă:

1. Client – persoana fizică, persoana juridică sau unitatea organizatorică care nu este persoană juridică, căreia prevederile speciale îi conferă capacitate juridică, care realizează o Comandă în cadrul Magazinului;

2. Codul Civil – legea din 23 aprilie 1964 (M.O. Nr 16, poz. 93 cu modif. ult.);

3. Regulament – prezentul Regulament de prestări servicii pe cale electronică în cadrul magazinului on-line Basketzone.net;

4. Magazin on-line (Magazin) – site web accesibil la adresa www.basketzone.net, prin intermediul căruia Clientul poate mai ales să depună Comenzi;

5. Marfă – produsele prezentate în Magazinul on-line;

6. Contract de vânzare – contract de vânzare a Mărfurilor în înțelesul Codului Civil, încheiată între Basketzone.net și Client, încheiată prin folosirea site-ului web al Magazinului;

7. Legea privind drepturile consumatorului – legea din 30 mai 2014 referitoare la drepturile consumatorului (M.O. din 2014 r. poz. 827);

8. Legea privind prestarea serviciilor pe cale electronică – legea din 18 iulie 2002 cu privire la prestarea serviciilor pe cale electronică (M.O. Nr 144, poz. 1204 cu modif. ult.);

9. Comanda – declarația de voință a Clientului, care este îndreptată direct către încheierea Contractului de vânzare, care stabilește în special tipul și cantitatea de Marfă.

II. Prevederi generale

1. Prezentul regulament stabilește principiile folosirii magazinului on-line accesibil la adresa www.basketzone.pl.

2. Prezentul Regulament este regulamentul, despre care se vorbește la art. 8 al Legii privind prestarea serviciilor pe cale electronică.

3. Magazinul on-line Basketzone.pl, care funcționează la adresa www.basketzone.net, este administrat de către BASKETZONE.PL MIESZKO KOTSocietate cu răspundere limitată Societate în comandită, Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź , NIP (CUI): 7251811998, REGON (J): 100286157. Societatea este înregistrată în Registrul Juridic Național (RJN) cu numărul 0000683729, păstrat de către Judecătoria Raională pentru Łodź-Śródmieście, Secția XX a RJN.

 Adresa e-mail: shop@basketzone.net, numărul de telefon: +48728907920

4. Prezentul Regulament definește în special:

- principiile de realizare a înregistrării și de folosire a contului în cadrul magazinului on-line;

- condițiile și principiile de depunere pe cale electronică a Comenzilor în cadrul magazinului on-line;

- principiile de încheierea a Contractului de vânzare cu folosirea serviciilor prestate în cadrul Magazinului on-line.

5. Folosirea magazinului on-line este posibilă sub rezerva îndeplinirii de către sistemul teleinformatic pe care îl folosește Clientul, a următoarelor cerințe tehnice minime: Internet Explorer versiunea 8.0 sau mai nouă, sau Mozilla Firefox versiunea 13.0 sau mai nouă cu serviciul inclus de deservire al applet-urilor JavaScript și cookies, sau Opera versiunea 10 sau mai nouă, sau Chrome versiunea 10 sau mai nouă, acceptarea instalării componentelor Adobe Flash Player, în cazul în care Magazinul va cere instalarea lor, rezoluția minimă a ecranului 1024x768 pixeli.

6. În scopul folosirii magazinului on-line Clientul trebuie să obțină pe cont propriu accesul la un calculator sau la un dispozitiv final (DTE), cu acces la internet.

7. Conform prevederilor legale în vigoare BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită își rezervă posibilitatea de resticționare a prestării serviciilor prin intermediul Magazinului on-line numai pentru persoanele, care au împlinit 18 ani. Într-un asemenea caz potențialii Clienți vor fi informați despre cele mai sus-menționate.

8. Clienții pot avea acces la prezentul Regulament în orice moment prin intermediul trimiterii inserate pe pagina principală a site-ului web www.basketzone.net precum și îl pot descărca și tipări."

III. Principiile folosirii Magazinului on-line

1. Înregistrarea în cadrul Magazinului on-line este facultativă. Clientul poate comanda fără să se înregistreze în Magazin, după ce ia la cunoștință prezentul Regulament și îl acceptă.

Înregistrarea are loc după completarea și acceptarea formularului de înregistrare, pus la dispoziție pe una dintre paginile Magazinului.

O condiție a înregistrării o reprezintă exprimarea acordului cu privire la conținutul Regulamentului și introducerea datelor personale menționate, ca fiind obligatorii.

BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l Soc. în comandită îl poate priva pe Client de dreptul de a folosi Magazinul on-line, precum și îi poate restricționa accesul la o parte sau la toate resursele Magazinului on-line, cu efect imediat, în cazul încălcării de către Client a Regulamentului, cu precădere atunci, când Clientul:

- a trecut în timpul înregistrării în magazinul on-line date care nu sunt conforme cu adevărul, date inexacte sau care nu sunt actuale, care induc în eroare sau încalcă drepturile persoanelor terțe,

- a comis prin intermediul magazinului on-line încălcarea drepturilor personalității persoanelor terțe, cu precădere a drepturilor personalității altor clienți ai magazinului on-line,

- a avut alte comportamente, care vor fi considerate de către BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită ca și comportamente care nu sunt conforme cu prevederile legale în vigoare sau cu principiile generale de utilizare a rețelei de internet sau care atentează la bunul renume al BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l Soc. în comandită.

2. În scopul asigurării securității mesajului comunicatelor și a datelor legate de serviciile prestate în cadrul vitrinei, Magazinul on-line va lua măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare cu gradul de amenințare a securității serviciilor prestate, în special măsuri care slujesc la prevenirea obținerii și a modificării de către persoane neautorizate a datelor personale transmise în rețeaua de internet.

3. Clientul este obligat mai cu seamă să:

- folosească Magazinul on-line într-un mod conform cu prevederile legale în vigoare pe teritoriul Republicii Polone, cu prevederile Regulamentului, precum și cu principiile generale de utilizare a rețelei de internet.

- să nu livreze și să nu transmită conținuturi interzise de către prevederile legale, de ex. conținuturi care glorifică violența, care defăimează sau încalcă drepturile personalității și alte drepturi ale persoanelor terțe,

- folosească Magazinul on-line într-un mod care să nu tulbure funcționarea acestuia, în special prin folosirea unui anumit program sau a unor anumite dispozitive,

- să nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau inserarea în cadrul Magazinului on-line a unei informații comerciale care nu a fost comandată (spam),

- să folosească Magazinul on-line într-un mod care să nu fie oneros pentru ceilalți clienți și pentru BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită,

- să folosească orice conținuturi inserate în cadrul Magazinului on-line exclusiv pentru uz propriu.

IV. Procedura încheierii Contractului de vânzare

1. În scopul încheierii Contractului de vânzare prin intermediul Magazinului on-line trebuie să intrăm pe site-ul de internet www.basketzone.pl și să alegem Marfa, realizând pe rând diverse acțiuni tehnice pe baza comunicatelor care îi sunt afișate Clientului și a informațiilor accesibile pe pagină.

2. Alegerea Mărfurilor comandate de către Client se face prin adăugarea lor în coș.

3. În timpul depunerii Comenzii – până în clipa apăsării pe butonul de confirmare a depunerii Comenzii – Clientul are posibilitatea să modifice datele introduse cât și a Mărfii alese. În acest scop trebuie să se ghideze după comunicatele care îi sunt afișate Clientului și după informațiile accesibile pe pagină.

4. După ce Clientul, care folosește Magazinul on-line, va introduce toate datele necesare, va fi afișat un rezumat al Comenzii depuse. Rezumatul Comenzii depuse va conține printre altele descrierea mărfurilor sau a serviciilor alese, prețul total și toate celălalte costuri.

5. În scopul trimiterii Comenzii trebuie acceptat conținutul Regulamentului, trebuie trecute datele personale menționate, ca fiind obligatorii și apăsat buton de confirmare a depunerii Comenzii.

6. Informațiile despre Mărfurile trecute pe pagina de internet a Magazinului reprezintă ofertă, în înțelesul art. 66 Cod Civil. Trimiterea Comenzii de către Client reprezintă declarația de voință cu privire la încheierea cu BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l Soc. în comandită a Contractului de vânzare, în conformitate cu conținutul Regulamentului.
Contractul este considerat ca fiind încheiat din momentul intrării Comenzii Clientului în sistemul informatic al Magazinului On-line, sub rezerva conformității Comenzii cu Regulamentul.
După încheierea contractului, Clientul va primi un mesaj pe e-mail care va conține confirmarea tuturor elementelor esențiale ale Comenzii.

7. Contractul de vânzare este încheiat în limba polonă, cu un conținut conform cu Regulamentul.

8. Comanda va fi realizată imediat, cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea Comenzii.

9. În cazul în care Magazinul nu poate îndeplini prestația din cauza faptului, că obiectul prestației nu este disponibil, imediat, cel târziu în termen de treizeci de zile de la încheierea contractului, îl va anunța pe Client despre acest lucru și îi va rambursa întreaga suma de bani primită de la acesta.

V. Livrarea

1. Livrarea Mărfurilor este limitată la Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Spania, Olanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Letonia, Germania, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Marea Britanie și Irlanda de Nord, Italia, Arabia Saudită, Belarus, China, Hongkong, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Malaezia, Norvegia, Rusia, Elveția, Taiwan, SUA, Emiratele Arabe Unite și are loc la adresa indicată de către Client în timpul depunerii Comenzii.

2. Livrarea Mărfurilor comandate este realizată prin intermediul:

- Poștei Poloneze

- Firmei de curierat DPD

Există posibilitatea ridicării personale a mărfii comandate la magazinul nostru: Basketzone.pl, str. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polonia. Plata se poate face în numerar sau cu card de plată.

Costurile detaliate sunt trecute în semnul de carte LIVRARE. Suplimentar costul livrării va fi indicat în timpul depunerii Comenzii.

3. Termenul realizării livrării este de 1-2 zile lucrătoare pe teritoriul Poloniei și până la 4-5 zile lucrătoare pe teritoriul UE (coletul este livrat de către curierul DPD), în afara UE timpul de livrare este de 10-20 zile lucrătoare (coletele sunt livrate de către Poșta Poloneză) și se calculează începând cu ziua trimiterii Comenzii de către Client.

4. Clienții pot obține accesul la prezentul Regulament în orice moment prin intermediul trimterii inserate pe pagina principală a site-ului www.basketzone.pl precum și îl pot descărca și îl pot tipări.

Consolidarea, protecția și accesul la datele comenzii precum și la Condițiile Generale (regulamentul de vânzare) are loc prin intermediul poștei electronice. Comenzile anterioare le puteți vizualiza în cadrul contului după logare.

VI. Prețuri și metode de plată

1. Prețurile Mărfurilor sunt trecute în zloți polonezi și conțin toate componentele, printre care impozitul TVA (cu menționarea mărimii tarifiului), taxele vamale și toate celelalte componente.

2. Clientul are posibilitatea să plătească prețul:

- Puteți plăti cu PayPal (www.paypal.com), Contul nostru: shop@basketzone.net
(Vă recomandăm această metodă de plată, deoarece este rapidă și sigură.)
Plata în valută EUR, GBP, USD.

- prin transfer bancar – înainte de trimiterea mărfii:

Plata în valută EUR: 
IBAN :PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowogrodzka 2c, 

92-221 Łódź

ÎN TITUL TRANSFERULUI VĂ RUGĂM SĂ TRECEȚI NR. COMENZII.

- eCard S.A. plată online cu card de plată - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Plățile online sunt deservite de către firma eCard S.A. Plata în valută EUR, GBP, USD.

Returnare și Reclamații
Returnarea plăților va fi făcută de către Antreprenor cu folosirea acelorași metode de plată, care au fost folosite de către Consumator în tranzacția inițială, cu excepția situației în care Consumatorul și-a dat în mod explicit acordul pentru o altă soluție; în orice caz Consumatorul nu va suporta nici o taxă legată de această returnare; În cazul plăților efectuate cu cardul de plată returnarea mijloacelor se va face direct pe cardul Cumpărătorului.

VII. Dreptul de a renunța la contract

Exclusiv Clientului care este Consumator îi revine un termen de 14 zile în care poate renunța la contract. Conform art. 22 (1) din Codul Civil prin Consumator se înțelege persoana fizică care realizează cu antreprenorul o acțiune procesuală care nu este legată direct cu activitatea ei comercială sau profesională.

1. Dreptul de a renunța la contract

Aveți dreptul să renunțați la prezentul contract în termen de 14 zile fără a indica nici un fel de motive. Termenul de renunțare la contract expiră după scurgerea a 14 zile începând cu ziua, în care ați intrat în posesia bunului sau în care persoana terță alta decât transportatorul și cea indicată de Dvs. a intrat în posesia bunului.

Pentru a beneficia de dreptul de renunțare la contract, trebuie să ne anunțați pe noi (BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, shop@basketzone.net, Telefon: +48728907920) despre decizia Dvs. de renunțare la prezentul contract printr-o declarație explicită (de exemplu o notificare trimisă prin poștă, fax sau poștă electronică). Puteți folosi modelul formularului de renunțare la contract: MODELUL POATE FI DESCĂRCAT, însă acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de renunțare la contract, este suficient să trimiteți informațiile referitoare la exercitarea dreptului care vă revine de a renunța la contract înainte de scurgerea termenului de renunțare la contract.

2. Consecințele renunțării la contract

În cazul renunțării la contractul de față vă vom returna toate plățile pe care le-am primit de la Dvs., printre care costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din modul de livrare ales de Dvs., altul decât cel mai ieftin mod de livrare oferit de noi), imediat, în orice caz nu mai târziu de 14 zile începând cu ziua, în care am fost informați despre decizia Dvs. de exercitare a dreptului de renunțare de la prezentul contract. Returnarea plăților o vom face folosind aceleași metode de plată, care au fost folosite de Dvs. la prima tranzacție, cu excepția situației în care v-ați exprimat în mod clar acordul pentru o altă soluție; în orice caz nu veți suporta nici un fel de taxe legate de această returnare. Putem să ne abținem cu returnarea plăților până în momentul primirii bunurilor sau până în momentul în care ne furnizați dovada trimiterii lor, în funcție de care eveniment are loc mai devreme.

Vă rugăm să retrimiteți sau să ne transmiteți bunul fie pe adresa Magazinului Basketzone.pl, str. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź , imediat, sau în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data, în care ne-ați informat despre renunțarea de la prezentul contract. Termenul va fi respectat, în cazul în care ne veți retrimite bunul înainte de scurgerea a 14 zile. Dvs. va trebui să suportați costurile directe ale returnării bunurilor. Veți răspunde numai pentru micșorarea valorii bunurilor rezultată din folosirea lor în alt fel decât era necesar pentru stabilirea caracterului, trăsăturilor și funcționarea bunurilor.

VIII. Reclamațiile referitoare la Mărfuri

1. BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită în calitate de vânzător răspunde în fața Clientului cu titlul de garanție pentru vicii în sfera stabilită în Codul Civil, în special la art. 556 și art. 556[1]-556[3] Codul Civil.

2. Reclamațiile, care rezultă din încălcarea drepturilor Clientului și care sunt garantate prin lege, sau pe baza prezentului Regulament trebuie să fie trimise pe adresa: BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită, str. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, shop@basketzone.net, BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită se obligă să informeze Clientul cu privire la caracterul întemeiat sau neîntemeiat a fiecărei reclamații în termen de 14 zile.

Clientul poate folosi formularul de reclamații anexat: MODEL CARE POATE FI DESCĂRCAT, însă acest lucru nu este obligatoriu.

BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l Soc. în comandită nu este producătorul Mărfurilor. BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită nu răspunde cu titlul de garanție a Mărfii vândute. Producătorul poate fi tras la răspundere cu titlul de garanție a Mărfii vândute în condițiile și pe perioada indicată în formularul de garanție. În cazul în care documentul garanției prevede o astfel de posibilitate, Clientul își poate revendica pretențiile în cadrul garanției direct la un service autorizat, a cărui adresă se află în formularul de garanție.

IX. Reclamații în domeniul prestării de servicii pe cale electronică

1. BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită întreprinde acțiuni în scopul asigurării funcționării corecte a Magazinului, în sfera, care rezultă din cunoștințele tehnice actuale și se obligă să îndepărteze într-un termen rezonabil orice nereguli raportate de către Clienți.

2. Neregulile legate de funcționarea Magazinului pot fi raportate de către Client în scris pe adresa: BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită, str. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, shop@basketzone.net sau prin folosirea formularului de contact.

3. În reclamație Clientul trebuie să treacă prenumele și numele lui, adresa pentru corespondență, tipul și data neregulilor care au apărut în legătură cu funcționarea Magazinului.

4. BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită se obligă să informeze Clientul cu privire la temeinicia sau netemeinicia fiecărei reclamații în termen de până la 14 zile.

X. Prevederi finale

1. Soluționarea eventualelor litigii apărute între BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită și Clientul, care este consumator în înțelesul art. 22[1] Cod Civil va fi supusă judecătoriilor competente în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale Codului de procedură civilă.

2. Soluționarea eventualelor litigii apărute între BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc. în comandită și Clientul, care nu este consumator în înțelesul art. 22[1] Cod Civil va fi supusă judecătoriei competente din punctul de vedere al sediului BASKETZONE.PL MIESZKO KOTS.r.l. Soc.în comandită.

3. În problemele care nu sunt reglementate de către prezentul Regulament vor avea aplicabilitate prevederile Codului Civil, prevederile Legii privind prestarea de servicii pe cale electronică și alte prevederi corespunzătoare ale dreptului polonez.

XI. Reguli referitoare la întreținerea încălțămintei

Înainte de a ne încălța pentru prima oară cu încălțăminte nouă trebuie să facem cunoștință cu informațiile conținute de ambalajul original și pe etichetele încălțămintei, unde sunt trecute informații referitoare la materialele folosite și la modul lor de întreținere, pe care dacă le vom respecta, ne vom putea bucura o perioadă mai lungă de încălțămintea noastră.

Regulile principale de întreținere a ghetelor:

1. ghetele murdare trebuie mai întâi curățate, de-abia după curățare le dăm cu pastă,

2. nu avem voie să curățăm ghetele cu dizolvanți, deoarece aceștia deteriorează stratul superior de piele naturală și materialele care imită pielea,

3. pentru spălat a se folosi un material moale sau un burete înmuiat în apă caldă, a se curăța suprafața ghetei, a nu se uda toată gheata,

4. încălțămintea înmuiată nu poate fi uscată în apropierea unor surse de căldură (sobe, calorifere),

5. încălțămintea trebuie uscată la temperatura camerei; ghetele trebuie rigidizate din interior cu un material care absoarbe umezeala, de ex. ziare,

6. încălțămintea trebuie schimbată și aerisită,

7. grija pentru interiorul încălțămintei aparține Cumpărătorului (menținerea curățeniei, înlocuirea tălpii interioare, potrivirea ciorapilor sau a dresurilor cu culoarea interiorului pantofului, deoarece încălțămintea închisă la culoare poate colora ciorapii deschiși),

8. întotdeauna trebuie să legăm foarte precis șireturile pantofilor noștri; pantofii prost legați se pot deforma; pielea este un material, care se obișnuiește cu forma piciorului, iar legarea necorespunzătoare a șireturilor poate duce la deformarea ei, sau chiar la crăpare,

9. este inadmisibilă spălarea pantofilor în mașina de spălat.

Întreținerea pantofilor din material textil:

 1. ușurința curățării pantofilor din material textil depinde în mare măsură de materiile prime folosite și de tipul suprafeței materialelor textile,

2. materialele netede se murdăresc mai puțin decât cele aspre și cele care zgârie; cel mai ușor se îndepărtează murdăria de pe materialele confecționate din țesături sintetice,

3. încălțămintea din material textil trebuie să fie curățată prin folosirea unui burete, înmuiat într-o soluție de apă și detergenți delicați, la o temperatură medie,

4. a se evita udarea puternicăa pantofilor, care poate fi cauza dezlipirii acestora, precum și delaminarea materialelor unite într-un sistem stratificat, ceea ce slăbește încălțămintea într-o mare măsură (fărâmițarea spumei PU, spălarea lipiciului). 

5. este inadmisibilă spălarea pantofilor în mașina de spălat, 

6. pantofii trebuie uscați într-un loc aerisit, departe de sursele de căldură. 

Întreținerea pantofilor din piele

1. întreținerea pielii naturale constă în protejarea ei împotriva modificărilor dăunătoare care au loc în structura pielii, în special împotriva acțiunilor distructive ale transpirației asupra grăsimilor naturale conținute de aceasta,

2. dintre mijloacele de întreținere prezente pe piață cele mai benefice sunt pastele care conțin ceruri, în special pastele apoase dizolvante, care au o consistență mai unsuroasă decât pastele dizolvante (cremele), care se pot întinde mai ușor pe încălțăminte; acestea formează o membrană de luciu perfect, rezistenată la acțiunea umezelii, datorită căreia protejează pantofii din piele împotriva acțiunii apei,

3. trebuie folosite cu grijă pastele auto-strălucitoare, care adesea pot produce pe pielea delicată, cu un colorant slab fixat pe înveliș decolorări și pete; folosirea zilnică la întreținerea pantofilor a pastelor auto-strălucitoare duce la apariția unui strat gros de pastă pe suprafața pielii, acest strat va crăpa și se va fărâmița, lăsând impresia crăpării și a împrăștierii finale a pielii, precum și adeseori o deteriorează,

4. pentru pielea colorată vă recomandăm folosirea pastelor colorate, datorită cărora va avea loc întărirea și revigorarea culorii,

5. pentru finisările noi ale pielii cu un conținut ridicat de grăsime nu trebuie folosite pastele și mijloacele care conțin terebentină și benzină, care pot provoca schimbarea culorii și a aspectului pielii,

6. de asemenea pantofii din piele întoarsă și nubuc nu trebuie dați cu pastă, în schimb aceștia trebuie curățați cu o perie special destinată pentru asta (disponibilă în magazinele de pantofi) sau cu o bucățică de material umed, puternic stoarsă; pielea pull-up și cea întoarsă trebuie împrospătată cu ajutorul unor mijloace de conservare în aerosol, destinate acestor tipuri de piele,

7. este inadmisibilă spălarea pantofilor în mașina de spălat.

Întreținerea pantofilor din materiale asemănătoare cu pielea

1. pantofii cu suprafața din materiale asemănătoare cu pielea trebuie de asemena întreținuți,

2. întreținerea pantofilor din material asemănător cu pielea protejează împotriva clătirii plastifianților de pe stratul superior (fața) a pielii artificiale; în scopul reîmprospătării suprafeței este îndeajuns pur și simplu să ștergem carâmbul cu un material moale uscat sau umed;

3. ar trebui să fie paste tip emulsie pe bază de apă, compuse fără ceruri și dizolvanți, care posedă o acțiune benefică hidratantă și antistatică,

4. pentru spălarea suprafeței pantofilor din materiale asemănătoare cu pielea nu este voie să se folosească dizolvanți agresivi de tipul acetonă, acetat de butil, acetat de etil sau benzină, deoarece produc deteriorări ale învelișului,

5. în schimb pantofii din piele întoarsă trebuie curățați numai cu un burete umed; apoi trebuie lăsați să se usuce,

6. este inadmisibilă spălarea pantofilor în mașina de spălat.

Informațiile de mai sus provin de la Laboratorul Central al Industriei Încălțămintei.


REGULAMENTUL MAGAZINULUI ON-LINE BASKETZONE.PL (în vigoare începând cu 01.01.2018)

 

FAQ
Magazinul Basketzone funcționează pe piață din anul 2010, din acel moment au avut încredere în noi peste 100 000 clienți, iar profilul nostru pe Facebook a primit peste 250 000 „like-uri”. Ne specializăm în vânzările de încălțăminte de baschet și streetwear. Putem să ne lăudăm cu faptul că posedăm în oferta noastră probabil cel mai mare număr de modele marca Air Jordan în lume. Toate produsele noastre provin de la distribuitorul oficial și sunt 100% originale. Pe teritoriul Europei trimitem marfa cu ajutorul firmei de curierat DPD. Posedăm câteva metode de plată, însă pentru confortul și comoditatea cumpărătorilor recomandăm sistemele: PayPal și Ecard.